Bli en bra chef

Updated: May 23

Tips & trix för att bli en bra chef.


Att vara en bra chef och samtidigt vara en förebild är inte alltid lätt. Att ifrågasätta sig själv och känna att jag inte räcker till är en naturlig process av att vara chef. I denna text tar vi upp tips som kan hjälpa dig på vägen. Vill du utveckla ditt ledarskap, trycka här .


Här är fyra tips på hur du kan bli en bättre chef.


Tips #1 - En bra chef är en förebild för sina anställda.


En bra chef fungerar som en förebild för alla i organisationen. Hen är en kulturbärare som är djupt rotad och entydig om sina värderingar. Chefen är engagerad och inser vikten av personalens välbefinnande och motivation för att nå målen. En chef ser till att företagets framtid är trygg. Hen förstår vad chefsrollen innebär och utför den med en enorm självmedvetenhet.Tips #2 - Att kunna kommunicera på ett tydligt och engagerande sätt


En bra chef förstår vikten i en tydlig kommunikation gentemot sina medarbetare. Att kunna förstå och framföra positiva och negativa tankar är ett arbetssätt man som chef ska värdera högt. Som chef kommer man utsättas för många svåra situationer när man till exempel ska framföra ett negativt budskap till en medarbetare. Det kan till exempel vara att någon inte har presterat på den nivån företaget strävar efter, att en medarbetare ska bli avskedad eller något liknande. Det kan även vara att ett helt arbetslag inte har presterat under en period och man måste ta till åtgärder för att komma framåt. Här kommer kommunikation in till sin spets.


"Alla chefer har sina olika metoder för att bli en bra chef" – Melker Kvist

Tips #3 - En bra chef leder sig själv


En bra chef har inte problem med att kunna leda sig själv. Hen är medveten om sina styrkor och svagheter och försöker därefter anpassa sitt arbete utöver de. Hen är dock inte rädd för att utveckla sina svagheter, utan jobbar metodiskt varje dag för att de ska bli bättre.


Tips #4 - En bra chef ser styrkor och svagheter i grupp och rekryterar därefter


En bra chef får en grupp att må bra, samt kunna prestera dag in och dag ut. Hen ser potential i unga talanger och utvecklar dessa till sin fulla kapacitet. Hen uppmuntrar till eget ansvar och fördelar på ett metodiskt sätt ut det till varje individ i gruppen. Hen får alltså varje individ att känna sig delaktig och ansvarsfull.


Slutsats


Ingen ledare, chef eller coach är perfekt i sin roll, men vi kan alla lära oss av varandra och att ta åt sig feedback är en del av den resan. För att dagligen kunna förbättra vår chefsutveckling.

11 views0 comments

Recent Posts

See All