Utbildningar

Vi erbjuder två basutbildningar som tillsammans utgör grundutbildningen till Diplomerad coach: Shift 1 och Shift 2. De är kvalitetssäkrade genom ICF, International Coaching Federation.

 

Shift 1 och 2 erbjuds som öppna utbildningar vid ett par tillfällen om året, se aktuella utbildningar nedan. De kan också ges till en specifik grupp, som exempelvis en ledningsgrupp inom ett företag eller organisation.

 

Vi tar även fram utbildningar på uppdrag, inom kommunikation, ledarskap, medarbetarskap, förändringsprocesser och närliggande ämnen. 

Kontakta oss för mer information.

Shift 1

Shift 1 är en grundutbildning inom professionell coachingmetodik. Den passar för alla som möter och/eller samarbetar med andra människor och vill fördjupa sina färdigheter i effektiv kommunikation och utvecklas på ett personligt såväl som på ett professionellt plan. För mer information om Shift 1 är du välkommen att kontakta oss.

Shift 1 består av 2+2 heldagar.

Shift 1 digital består av 4+4 halvdagar.

Aktuella Shift 1-utbildningar

På plats i Umeå

29-30 september + 27-28 oktober

Digital (distans)

4-7 oktober + 8-11 november (Halvdagar)

Shift 2

Shift 2 fördjupar och breddar kunskaperna från

Shift 1. Efter att ha gått Shift 2 blir du Diplomerad coach och kan arbeta professionellt som coach, eller använda kunskaperna för att förstärka ditt ledarskap och din förmåga att arbeta för och med utveckling. För mer information om Shift 2 är du välkommen att kontakta oss.

Shift 2 består av 2+2 heldagar.

Shift 2 digital består av 4+4 halvdagar.