Utbildningar

Vi erbjuder två basutbildningar som tillsammans utgör grundutbildningen till Diplomerad coach: Shift 1 och Shift 2. De är kvalitetssäkrade genom ICF, International Coaching Federation.
 
Shift 1 och 2 erbjuds som öppna utbildningar vid ett par tillfällen om året, se aktuella utbildningar nedan. De kan också ges till en specifik grupp, som exempelvis en ledningsgrupp inom ett företag eller organisation. 

 Våra utbildningar ges i första hand på svenska. Vid överenskommelse kan de även ges på engelska eller tyska.  


Vi tar även fram utbildningar på uppdrag inom kommunikation, ledarskap, medarbetarskap, förändringsprocesser och närliggande ämnen. 


Vänligen kontakta oss för mer information.

Shift 1

Shift 1 är en grundutbildning inom professionell coachingmetodik. Den passar för alla som möter och/eller samarbetar med andra människor och vill fördjupa sina färdigheter i effektiv kommunikation och utvecklas på ett personligt såväl som på ett

professionellt plan. 

 

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Shift 1 är en processutbildning med 32 utbildningstimmar och du behöver delta i alla moment för att bli godkänd.

 

För mer information om Shift 1 är du välkommen att kontakta oss.

Shift 1 består av 2+2 heldagar.

Aktuella Shift 1-utbildningar

På plats i Umeå

30-31 mars + 27-28 april

28-29 september + 26-27 oktober

Aktuella Shift 2-utbildningar

På plats i Umeå

24-25 nov + 2-3 februari 2023

23-24 november 2023 + 1-2 februari 2024

Shift 2

Shift 2 fördjupar och breddar kunskaperna från

Shift 1. Efter Shift 2 blir du Diplomerad coach och kan arbeta professionellt som coach eller använda kunskaperna för att förstärka ditt ledarskap och din förmåga att arbeta för och med utveckling.

Förkunskaper: Du ska ha gått Shift 1 med godkänt resultat eller en motsvarande utbildning hos en av ICF ackrediterad utbildningsleverantör.

Shift 2 är en processutbildning med 32 utbildningstimmar och du behöver delta i alla moment för att bli godkänd och diplomerad.

För mer information om Shift 2 är du välkommen att

kontakta oss.

Shift 2 består av 2+2 heldagar.