Utbildningar

Vi erbjuder två basutbildningar som tillsammans utgör grundutbildningen till Diplomerad coach: Shift 1 och Shift 2. De är kvalitetssäkrade genom ICF, International Coaching Federation.

 

Shift 1 och 2 erbjuds som öppna utbildningar vid ett par tillfällen om året, se aktuella utbildningar här. De kan också ges till en specifik grupp, som exempelvis en ledningsgrupp inom ett företag eller organisation.

 

Vi tar även fram utbildningar på uppdrag, inom kommunikation, ledarskap, medarbetarskap, förändringsprocesser och närliggande ämnen. Kontakta oss för mer information.

Shift 2

aktuella utbildningar

2021

22-23 april + 1-2 juli

2021/2022

25-26 november

+ 27-28 januari

Shift 1

Shift 1 är en grundutbildning inom professionell coachingmetodik. Den passar för alla som möter och/eller samarbetar med andra människor och vill fördjupa sina färdigheter i effektiv kommunikation och utvecklas på ett personligt såväl som på ett professionellt plan. Mer information om Shift 1 här.

Mer information om Shift 1 digital här.

Shift 1 består av 2+2 heldagar.

Shift 1 digital består av 4+4 halvdagar.

Shift 2

Shift 2 fördjupar och breddar kunskaperna från Shift 1. Efter att ha gått Shift 2 blir du Diplomerad coach och kan arbeta professionellt som coach, eller använda kunskaperna för att förstärka ditt ledarskap och din förmåga att arbeta för och med utveckling. Mer information om Shift 2 här.

Mer information om Shift 2 digital här.

 

Shift 2 består av 2+2 heldagar.

Shift 2 digital består av 4+4 halvdagar.


 

Shift 1

aktuella utbildningar

Våren 2021

18-19 februari + 18-19 mars

Hösten 2021

30 september - 1 oktober

+ 28-29 oktober

Shift 1 digital

aktuella utbildningar

Våren 2021

26-29 april + 1-4 juni 

(Halvdagar)

Hösten 2021

12-15 oktober + 16-19 november

(Halvdagar)

Shift 2 digital

aktuella utbildningar

2021 - Pilot
9-12 februari + 13-16 april

(Halvdagar)

2022

1-4 februari + 5-8 april

(Halvdagar)

 

Storgatan 43, 90326 Umeå

info@shifteducation.se

070-552 20 38

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • PodBean-logo

©2020 av Shift Education